KULJE SUOMESSA
 
 

Pyöräile

 
 
 
 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUTU
 
 
 
TUTUSTU TIETOPANKKIIN
 
 

TUTUSTU ALAN YHTEISTYÖTAHOIHIN

Kestävää ja terveellistä liikkumista edistävät Suomessa useat eri tahot. Viranomaiset ja järjestöt tekevät yhteistyötä aktivoiden eri toimijoita kehittämään luovia ja monipuolisia ratkaisuja liikenteen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi. Lisätietoa alan toimijoista löytyy alla olevien linkkien kautta.

Suomen Liikenneliitto

Helsingin polkupyöräilijät

Pyöräilykuntien verkosto

Kevytkulkuneuvojen Ystävät ry

Paikallisliikenneliitto

Nuori Suomi

Opiskelijaliikunta

Suomen Latu ry

Hengitysliitto

Ikäinstituutti

UKK-instituutti

Suomen Kuntoliikuntaliitto

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Terveys ry

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ympäristöministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetusministeriö

Opetushallitus

Tieliikelaitos